Τι ισχύει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στο νόμο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις; Απαντήσεις από φοροτεχνικό

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στο νόμο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις; Απαντήσεις από φοροτεχνικό 725 475 thecloudkeys

Μετά τις τελευταίες αλλαγές στον νόμο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, είναι νομίζουμε σημαντικό να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα γνωρίζουμε και ισχύουν. Ο φοροτεχνικός Παναγιώτης Βουτσινάς, μάς δίνει τα φώτα του εν όψει και της πολύ «θερμής» καλοκαιρινής περιόδου.

Ολοκληρώνοντας το κείμενο, θα γνωρίζετε: Τι ίσχυε, τι παύει να ισχύει και τι ισχύει τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Τι ψηφίστηκε στις αρχές του 2017;

Βάσει του ψηφισθέντος νόμου 4446/2016, καθορίστηκαν οι όροι και κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση (διαμοιρασμό). Ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, η 01/02/2017, στον οποίο και αναφέρεται συγκεκριμένα:

  1. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων.
  2. Δεν θα επιτρέπεται η καταχώριση περισσοτέρων των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου.
  3. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 9 τ.μ. και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.
  4. Το ακίνητο να έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει διατηρηθεί βάσει των διατάξεων του Ν.3843/2010 ή να έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του Ν.4014/2011.
  5. Η μίσθωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 90 μέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων να μην υπερβαίνει τις 60 μέρες ανά ημερολογιακό έτος. Η υπέρβαση των ανωτέρω ορίων θα είναι δυνατή εφόσον το συνολικό εισόδημα του δικαιούχου από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
  6. Τα ακίνητα θα πρέπει να διατίθενται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. 

Τι «πάγωσε» στις 9 Μαρτίου του 2017;

Με την τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 09/03/2017, αναβάλλεται η εφαρμογή του ως άνω άρθρου (αρ. 111 του Ν. 4446/2016), το οποίο θα ισχύσει ένα μήνα μετά από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει:

Οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 αντικαθίστανται ως εξής: 

«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μετά την πάροδο ενός μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου».

Τι ισχύει σήμερα;

Επομένως, σήμερα και μέχρι την έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α., ισχύει ό,τι ίσχυε μέχρι πριν την ψήφιση του Ν. 4446/2016, ήτοι: εκμισθώνουμε άνευ περιορισμών ημερών ή εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δηλώνουμε την εν λόγω εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα του gsis. 

Πώς δηλώνουμε την κάθε εκμίσθωση

1. Μπαίνετε στο http://www.gsis.gr και βάζετε username και κωδικό.

2. Επιλέγετε και κάνετε κλικ στο «Εφαρμογές TAXISnet»

3. Ακολούθως επιλέγετε «Στοιχεία Μισθώσεων Ακινήτης Περιουσίας» και στο επόμενο βήμα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτης Περιουσίας». Τώρα (αν ακολουθήσατε τα βήματα) σας εμφανίζει το κουμπί «Επιλογή»

4. Τώρα καταχωρείτε τα στοιχεία του ταξιδιώτη

5. Βρείτε, επιλέξτε το κουμπί «Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ» και συμπληρώστε τα στοιχεία του

6. Στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης μπορείτε να επιλέξετε ”Οριστικοποίηση”.

Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βουτσινά για τη σημαντική βοήθειά του.

Panagiotis Voutsinas & Associates Accounting Services
E  [email protected]
Τ +30 210 2840022 / 24 M+30 6932 495453

F +30 210 2840991

www.accountingservices.com.gr