Προώθηση Βραχυχρόνιων Μισθώσεων

Καταχώρηση και βελτιστοποίηση διαμερισμάτων σε Airbnb.com, Booking.com, Expedia, VRBO και άλλα δίκτυα
Μέγιστη Δημοσιότητα του Ακινήτου σας

Καταχώριση σε Κατάλληλα Κανάλια

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα κανάλια για την προώθηση διαμερισμάτων και την μεγιστοποίηση της πληρότητας καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες με χαμηλή ζήτηση.

Στο πλαίσιο της μέγιστης δυνατής προβολής κάθε καταλύματος που προωθούμε, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εκμεταλλεύονται με τις δυνατότητες που παρέχουν οι βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις.

Επιλογή Καναλιών

Δεν είναι όλα τα κανάλια ιδανικά για κάθε ακίνητο. Επιλέγουμε τα κατάλληλα με βάση τα χαρακτηριστικά του.

Αύξηση Ζήτησης

Με τις βέλτιστες πρακτικές αυξάνουμε την ζήτηση του διαμερίσματος στις πλατφόρμες διαμοιρασμού (sharing economy).

Αύξηση Εισοδήματος

Η πολιτική μας αυξάνει το εισόδημα από το ακίνητό σας, ακόμα και τους «νεκρούς» μήνες του χειμώνα

Βελτιστοποίηση Καταχωρίσεων σε Airbnb, Booking.com, κλπ

Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως η Airbnb, προσφέρουν δεκάδες ρυθμίσεις με σκοπό την ευρεία προβολή ενός ακινήτου. Στα πλαίσια των υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης ακινήτων και διαμερισμάτων στην Αθήνα μεγιστοποιούμε την ποιότητα των καταχωρήσεων, παράλληλα με τις εξαιρετικές υπηρεσίες διαχείρισης κρατήσεων.

Βελτιστοποιούμε όλες τις παραμέτρους που επιτρέπουν την μέγιστη δυνατή πληρότητα κάθε μήνα και ειδικότερα τις τιμές και την παρουσίαση του ακινήτου ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση και συνεπώς τα μέγιστα δυνατά κέρδη από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Search Engine Optimisation

Μέσα από στοχευμένες ενέργειες ως προς την πληροφόρηση που παρέχεται στους πιθανούς επισκέπτες μέσα από τα κείμενα των καταχωρίσεων, οι καταχωρίσεις που διαχειριζόμαστε στις πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy) προβάλλονται για κάθε σχετική αναζήτηση που πραγματοποιούν οι επισκέπτες στις πλατφόρμες αυτές.

Σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στην διαχείριση χιλιάδων κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν υπόψιν οι guests πριν πραγματοποιήσουν μία κράτηση.

Πολλαπλά κανάλια OTA (Online Travel Agent)

Χρησιμοποιούμε τα κύρια κανάλια κρατήσεων για την προβολή και την προώθηση των ακινήτων διαχείρισης. Έχουμε σταθερές συνεργασίες με τα κανάλια αυτά και συχνές συζητήσεις μαζί τους για την μέγιστη δυνατή προβολή της καταχώρησης του ακινήτου.

Το σημαντικότερο κανάλι είναι η ιστοσελίδα απευθείας κράτησης διαμερισμάτων της Cloudkeys, καθώς και οι συνεργασίες για την φιλοξενία προσωπικού και συνεργατών επιχειρήσεων στην Αθήνα.

Παρακολουθήστε το Εισόδημά Σας να Αυξάνεται

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να απολαμβάνετε τα αυξημένα εισοδήματα από την εκμετάλλευση του ακινήτου σας!

Συμπληρώστε σήμερα τη φόρμα καταγραφής διαμερίσματος!

Ενας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, αμέσως μόλις συμπληρώσετε εδώ τα στοιχεία του διαμερίσματός σας!