Ξενοδοχειακές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αναλύουμε το επιχειρηματικό μοντέλο και προτείνουμε λύσεις αύξησης της κερδοφορίας και σημαντικών διαδικασιών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το Ξενοδοχείο... Με Άποψη

Το έμπειρο ξενοδοχειακό δυναμικό της CloudKeys στην διάθεσή σας μέσω προσωποποιημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τουριστική σας επιχείρηση. Αναλύουμε, εντοπίζουμε τομείς που χρήζουν βελτιστοποίησης και προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις για την κερδοφορία και την καλύτερη λειτουργία του ξενοδοχείου.

Η ομάδα μας έχει δουλέψει με σημαντικές ελληνικές και διεθνείς εταιρίες κερδίζοντας πολύτιμη εμπειρία που στόχο έχει την αποτελεσματική και ουσιαστική βελτιστοποίηση των οικονομικών δεικτών και της λειτουργίας της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ξεκινήσει ο έλεγχος των διαδικασιών.

Καταιγιστικές εξελίξεις που απαιτούν βέλτιστες ξενοδοχειακές λύσεις

Εκτός από την πρόσφατη κρίση με τον COVID-19 οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι συνεχώς αντιμέτωπες με μεγάλες αλλαγές στην συμπεριφορά των επισκεπτών. Ταξίδια bleisure, εμπειρικός τουρισμός, τάση κρατήσεων τελευταίας στιγμής και βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι μερικές μόνο από τις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού.

Τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και παγκοσμίως χρήζουν συνεχούς βελτίωσης τόσο της παρουσίας τους, όσο και του τουριστικού προϊόντος που παρέχουν. Εκατοντάδες νέες ξενοδοχειακές μονάδες τα τελευταία χρόνια και χιλιάδες ακίνητα στο Airbnb είδαμε μόνο στην Ελλάδα.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τον παγκόσμιο τουρισμό και επεμβαίνουμε στους τομείς του ξενοδοχείου που είναι καίριας σημασίας για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θα καταστήσουν βιώσιμη την επιχείρηση και θα ανεβάσουν επίπεδο την εμπειρία φιλοξενίας.

Hotel Auditing Report

Ενδελεχής ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου και εντοπισμός προβληματικών διαδικασιών

Βελτιστοποίηση

Ενέργειες αναβάθμισης και βελτιστοποίησης διαδικασιών και εισαγωγή μεγαλύτερης πρακτικής και τεχνολογικής καινοτομίας

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Εκπαίδευση προσωπικού και διοίκησης στις νέες τάσεις και τις ουσιαστικές διαδικασίες που απαιτεί η σύγχρονη τουριστική αγορά

Επιμέλεια Branding

Επικοινωνία των αλλαγών του επιχειρηματικού μοντέλου του ξενοδοχείου στο ευρύ κοινό και στο Διαδίκτυο