Προσπάθειες Αειφορίας και Βιωσιμότητας Cloudkeys

Παράλληλα με την ανάπτυξη, εξετάζουμε ενεργά τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα της επιχείρησης μας, την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων, ακολουθώντας τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη, όπως έχουν τεθεί από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Η Cloudkeys έχει βελτιστοποιήσει και ενισχύσει τις διαδικασίες λειτουργίας της σε αρκετούς τομείς, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το αντίκτυπο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στο κλίμα και στην τοπική οικονομία, καθώς η πλειοψηφία των υπηρεσιών παρέχονται στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας.

Οι ομάδες μας εργάζονται προς την επίτευξη άλλων ατομικών στόχων, τους οποίους δεν αναφέρουμε. Συνολικά, ως μια μικρή εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με περιορισμένους πόρους, προσπαθούμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και να μεγιστοποιήσουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης στα πλαίσια λειτουργίας της μέσα στην τοπική κοινότητα των περιοχών που δραστηριοποιούμαστε.

Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων – Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών.

Η Cloudkeys διευθύνεται από μια γυναίκα CEO και οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 50% των εργαζομένων της εταιρείας από την ίδρυσή της.

Η εταιρεία προωθεί ενεργά την ισότητα των φύλων και έχει λάβει μέτρα στο παρελθόν εναντίον του εκφοβισμού και/ή παρενόχλησης των γυναικείων εργαζομένων από πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες πελάτισσες και επισκέπτριες που διαμένουν στα διαμερίσματά μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι πολιτικές της εταιρείας Cloudkeys είναι σύμφωνες με τον στόχο 5.2 και τον δείκτη 5.2.2, τον στόχο 5.5 και τον δείκτη 5.5.2 όπως αυτοί καθορίζονται στον 5ο στόχο της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Gender Equality
Decent work and economic growth

Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Η Cloudkeys προωθεί τα ίσα δικαιώματα απασχόλησης στον χώρο εργασίας της, ανεξαρτήτως φυλής, γένους, θρησκείας, κατάστασης μετανάστευσης, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλου πολιτισμικού ή προσωπικού χαρακτηριστικού του εργατικού της δυναμικού.

Καθώς είμαστε μια τουριστική εταιρεία, προωθούμε ενεργά το βιώσιμο τουρισμό και ταξίδια στις τοπικές περιοχές λειτουργίας. Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες και η ψηφιακή υπηρεσία concierge μας προωθούν ενεργά τοπικά προϊόντα, υπηρεσίες και βιώσιμα μέσα μεταφοράς, τόσο για τους επισκέπτες που ταξιδεύουν προς και από τις κατοικίες μας προς τους κύριους συγκινωνιακούς κόμβους, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, όσο και για την πλοήγηση στην Αθήνα και τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα εντός της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρικές πολιτικές της Cloudkeys συμμορφώνονται με τον στόχο 8.4, το δείκτη 8.4.2, τον στόχο 8.5 και τον δείκτη 8.5.1, τον στόχο 8.8 και τον δείκτη 8.8.2, καθώς και τον στόχο 8.9.

Στόχος 8: Βιώσιμος Τουρισμός

Η εταιρεία μας υποδέχεται επισκέπτες από όλο τον κόσμο, προωθώντας βιώσιμες επιλογές, δραστηριότητες και τοπικές εμπειρίες. Μέσω των προτάσεών μας, οι ομάδες μας προωθούν επιχειρήσεις που προμηθεύονται τα προϊόντα τους ή/και τα συστατικά τους από την τοπική αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτές περιλαμβάνουν τοπικά εστιατόρια, αγορές με φρούτα και λαχανικά και επίσης χώρους ψυχαγωγίας.

Η Cloudkeys αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σχετικά λίγες πρωτοβουλίες ως προς τη βιωσιμότητα και μια οικονομία που ανακάμπτει από την κρίση. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσκολότερη την επίτευξη της βιωσιμότητας σε πολλούς κλάδους του τουρισμού και άλλων δραστηριοτήτων.

Οι προτάσεις μας, που βασίζονται στα αιτήματα των επισκεπτών μας, προωθούν τον υπεύθυνο τουρισμό και μεταφορικές δραστηριότητες, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν οι επισκέπτες μας από τη στιγμή που φτάνουν στο κύριο τερματικό σταθμό της πόλης, είτε αυτός είναι το αεροδρόμιο, ο λιμένας ή ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αθήνα με το υπόλοιπο της χώρας.

Επιπλέον, όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις υπηρεσιίες της εταιρείας μας ανατίθενται πάντα σε τοπικούς επαγγελματίες, εκτός από τις λύσεις που δεν είναι διαθέσιμες από τοπικούς συνεργάτες (κυρίως τεχνολογικές λύσεις).

Πιο συγκεκριμένα, οι πολιτικές της Cloudkeys συμμορφώνονται με τον στόχο 8.9.

Decent work and economic growth
Responsible consumption and production

Στόχος 12: Βιώσιμη Κατανάλωση

Η Cloudkeys υλοποιεί πρωτοβουλίες για την μικρότερη δυνατή κατανάλωση φυσικών ή άλλων πόρων από τη στιγμή της ίδρυσής της. Όλες οι κατοικίες χρησιμοποιούν μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το προσωπικό σε επιμέρους λειτουργίες της επιχείρισης, όπως η καθαριότητα, χρησιμοποιούν διαδικασίες που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης νερού όσο το δυνατόν περισσότερο ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα καθαριότητας που ζητούν οι επισκέπτες μας.

Επιπλέον, περιορίζουμε τα απορρίμματα αχρησιμοποίητων τροφικών ή άλλων προϊόντων που αφήνονται στα διαμερίσματααπό τους επισκέπτες μας, δωρίζοντάς τα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη όποτε αυτό είναι δυνατόν.

Οι συνεργάτες μας στον καθαρισμό, ειδικότερα ο πάροχος καθαριότητας κλινοσκεπασμάτων χρησιμοποιεί ενδιαφέρουσες τεχνολογίες, συνδυάζοντας ηλεκτρικό, νερό και γεωθερμική ενέργεια για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού που πληρούν πρότυπα ISO. Η Cloudkeys ελέγχει τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της για να εξασφαλίσει τη χρήση αειφόρων και αποδοτικών μεθόδων παραγωγής.

Τέλος, το προσωπικό μας χρησιμοποιεί δημόσια μέσα μεταφοράς όσο είναι δυνατόν και οχήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Συγκεκριμένα, οι πολιτικές της Cloudkeys συμμορφώνονται με τους στόχους 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.a, 12.b και 12.c.