Πρόγραμμα Golden Visa

Απόκτηση μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα μέσω επένδυσης σε ακίνητα.

Πρόγραμμα Golden Visa

Το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα είναι μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία για επενδυτές ακινήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα προσφέρει μια γρήγορη διαδικασία για πολίτες εκτός ΕΕ που επενδύουν σε ελληνικά ακίνητα, χορηγώντας τους πενταετή άδεια διαμονής που μπορεί να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, εφόσον η επένδυση διατηρείται.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2013 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της Ελλάδας, με στόχο την τόνωση της αγοράς ακινήτων της χώρας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Έκτοτε αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή για επενδυτές σε όλο τον κόσμο, με χιλιάδες άδειες να έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι περισσότερο από το 50% των στερεών ακινήτων το 2022 αποκτήθηκαν από ξένους επενδυτές.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμοι για το σχέδιο, οι επενδυτές πρέπει να αγοράσουν ένα ακίνητο στην Ελλάδα με ελάχιστη αξία 250.000 €. Αυτή η επένδυση μπορεί να είναι σε οικιστικά, εμπορικά ή ξενοδοχειακά ακίνητα και μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένα είτε μέσω νομικού προσώπου.

Το ακίνητο μπορεί να ενοικιαστεί σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθεί ως εξοχική κατοικία, αλλά πρέπει να ανήκει στον επενδυτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας κατοικίας του.

Πλεονεκτήματα Επενδυτών

Το πρόγραμμα προσφέρει πολλά οφέλη για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας της Ελλάδας, καθώς και ταξίδια χωρίς βίζα σε όλη τη ζώνη Σένγκεν. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδυτές από χώρες με περιορισμένες επιλογές ταξιδιού χωρίς βίζα.

Επιπλέον, το σχέδιο επιτρέπει στους επενδυτές να φέρουν μαζί τους τις οικογένειές τους στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων συζύγων, παιδιών κάτω των 21 ετών και εξαρτώμενων γονέων.

Το πρόγραμμα Golden Visa προσφέρει επίσης μια δυνητικά προσοδοφόρα επενδυτική ευκαιρία για επενδυτές σε ακίνητα. Η αγορά ακινήτων της Ελλάδας ανακάμπτει σταθερά τα τελευταία χρόνια, με τις τιμές των ακινήτων να αυξάνονται σε πολλές πόλεις, πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Επενδύοντας σε ελληνικά ακίνητα, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από το εισόδημα από ενοίκια, την ανατίμηση του κεφαλαίου και ενδεχομένως ακόμη και την υπηκοότητα στο μέλλον.

Κριτήρια Επένδυσης

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Golden Visa δεν είναι διαθέσιμο χωρίς προαπαιτούμενα. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης των €250.000 μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο εισόδου για ορισμένους επενδυτές και υπάρχουν πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και τη συντήρηση του ακινήτου.

Το ελάχιστο ποσό επένδυσης θα αυξηθεί σε €500,000 σε σημαντικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας.

Επιπλέον, οι επενδυτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να πλοηγηθούν στις νομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες της Ελλάδας, οι οποίες μπορεί να είναι περίπλοκες και χρονοβόρες.

Επιπλέον, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την επενδυτική τους στρατηγική και την τοποθεσία του ακινήτου. Ενώ ορισμένες περιοχές της Ελλάδας έχουν σημειώσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ακινήτων, άλλες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης.

Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να προσέχουν τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε ακίνητα, όπως οι διακυμάνσεις της αγοράς και το απρόβλεπτο κόστος συντήρησης.

Συνολικά, το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα μπορεί να είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για επενδυτές ακινήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύοντας σε ακίνητα, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα του προγράμματος, όπως ταξίδια χωρίς βίζα, πρόσβαση σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και μια δυνητικά προσοδοφόρα επενδυτική ευκαιρία.