ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Γενικά

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο την σχέση ανάμεσα στην εταιρία CloudKeys, Hospitality Services ΙΚΕ με έδρα την οδό Φαλήρου 85, Αθήνα, 11741 (από εδώ και στο εξής :“η εταιρεία”) και τον μισθωτή (από εδώ και στο εξής :“ο πελάτης”) ο οποίος μισθώνει ένα διαμέρισμα ή κατάλυμά της εταιρίας (από εδώ και στο εξής: “κατάλυμα”) μέσα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στις οποίες υπάρχει διαθέσιμο προς μίσθωση το κατάλυμα, ή από την ιστοσελίδα thecloudkeys.com (από εδώ και στο εξής: “πλατφόρμα”), ή τηλεφωνικά/προφορικά/με γραπτή επικοινωνία.

Κάθε τέτοια μίσθωση αναγράφεται στο παρόν ως “κράτηση” Οι χαρακτηρισμοί “ο πελάτης” αφορούν το πρόσωπο που πραγματοποιεί την κράτηση και τους συνταξιδιώτες του, που πρόκειται να μείνουν στο κατάλυμα μαζί του αν και εφόσον υπάρχουν.

Όλες οι κρατήσεις ρυθμίζονται από το παρόντες όρους σύναψης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το παρόν και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας αποστείλουμε περιέχει ολόκληρη την συμφωνία ανάμεσα στην εταιρεία και στον πελάτη και ρυθμίζουν τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την οποιαδήποτε κράτηση και διαμονή στα ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Καμία προϋπόθεση ή όρος στο παρόν συμφωνητικό δεν παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά του πελάτη σύμφωνα με την εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει στην ελληνική επικράτεια.

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο πελάτης έχει δυνατότητα να προσέλθει για την υποδοχή (check-in) στο κατάλυμα την ημερομηνία άφιξης που αναγράφεται στο επιβεβαιωτικό μήνυμα (είτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε προφορικής τηλεφωνικής συμφωνίας) που λαμβάνει όταν πραγματοποιήσει την κράτηση επιτυχώς.

Οι ώρες που η υπηρεσία υποδοχής είναι διαθέσιμη είναι μεταξύ:

15:00 έως 21:00

Η υποδοχή είναι δυνατό να γίνει εκτός των παραπάνω ωρών, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας και ενδέχεται να υπάρξει χρέωση ή να μην υπάρχει διαθεσιμότητα, οπότε η υποδοχή να είναι μη δυνατή εκτός των παραπάνω ωρών. Επίσης, η μη άφιξή του πελάτη κατά την ημέρα και ώρα άφιξης, θα θεωρηθεί από την εταιρεία ως ακύρωση της κράτησής, για την οποία και δεν θα οφείλει καμία επιστροφή χρημάτων.

Αντίστοιχα, την ημέρα αναχώρησής σας (check-out) είναι υποχρεωτική η αποχώρηση από το κατάλυμα το αργότερο μέχρι τις:

11:00 το πρωί.

Αν ο πελάτης παραμείνει πέραν του συμφωνημένου χρόνου αποχώρησης χωρίς την συναίνεση της εταιρείας, η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να τον εξαναγκάσει να αποχωρήσει με κάθε νόμιμο μέσο. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης συμφωνεί να καταβάλλει για κάθε περίοδο 24 ωρών (ή κάθε ανάλογο τμήμα αυτής) παραμονής του πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου την συμφωνηθείσα αμοιβή διανυκτέρευσης στο διπλάσιο, ως ποινική ρήτρα, προκειμένου να καλυφθεί η αναστάτωση που προκλήθηκε στην εταιρεία , πλέον όλων των εφαρμοστέων φόρων και των οποιωνδήποτε νομικών εξόδων , τα οποία ενδεχομένως δαπανήσει η εταιρεία για να εξαναγκάσει τον πελάτη να αποχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση, για τις ώρες άφιξης και αναχώρησης, είναι απαραίτητο ο πελάτης να έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία, καθώς δεν υπάρχει ρεσεψιόν στα διαμερίσματα και να έχει ενημερώσει τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη ή την καθυστερημένη αναχώρησή του, ώστε το προσωπικό της εταιρείας να μπορεί να διαμορφώσει και να ολοκληρώσει το ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών στις προγραμματισμένες ώρες. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να βρίσκεται ένας εκπρόσωπός της στην προκαθορισμένη ώρα άφιξης ή αναχώρησης στην είσοδο του κτιρίου και δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις λόγω απεργιών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κινητοποιήσεων, αυξημένης κίνησης στους δρόμους ή οποιαδήποτε άλλο παράγοντα.

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο πελάτης υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει σε γνώση του κάθε πλατφόρμα που διαθέτει τα καταλύματα της εταιρείας προς μίσθωση, τους κανονισμούς του εκάστοτε κτιρίου, την εθνική νομοθεσία που διέπει κάθε αστική μίσθωση καθώς και την καλή και κόσμια συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της εταιρείας και έναντι των ενοίκων των γειτονικών ακινήτων και των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον ο πελάτης και τυχόν επιπλέον άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτηση συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποδοχής η εταιρεία υποχρεούται από τις φορολογικές αρχές να καταγράψει τον αριθμό Α.Φ.Μ. του προσώπου που αναγράφεται στην κράτηση σε περίπτωση που είναι ημεδαπός, ή του αριθμού διαβατηρίου σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός, με βάση τον Νόμο 4446/2016 και την Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1187 / 23.11.2017
Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει και να φωτογραφίσει το επίσημο έγγραφο ταυτότητας ή το διαβατήριο του πελάτη κατά την υποδοχή και να το χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που ζητηθεί από τις τοπικές αρχές ασφαλείας, καθώς και την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την κράτηση.
Η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της κράτησης είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται μαζί με τον νόμιμο κάτοχό της και ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης κατά την υποδοχή. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει εξ αποστάσεως ένα μέρος του συνολικού ποσού της κράτησης και το υπόλοιπο με την επαφή ή υποδοχή της κάρτας στο μηχάνημα συναλλαγών (POS) που χρησιμοποιεί κατά την υποδοχή.
Δεν επιτρέπεται η κράτηση για λογαριασμό τρίτων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αφήσει το κατάλυμα μαζί με οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική περιουσία που μπορεί να βρίσκεται σε αυτό (π.χ. έπιπλα, συσκευές) στην κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν όταν αυτός έφθασε στο κατάλυμα. Ο πελάτης υπέχει ευθύνη για τις δικές του πράξεις και παραλείψεις και είναι επίσης υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις οποιωνδήποτε άλλων προσώπων , τα οποία αυτός προσκαλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο παρέχει πρόσβαση στο κατάλυμα. Ενδεικτικά, ο πελάτης θα πρέπει να μεριμνήσει για τα κάτωθι:

 • Όλα τα έπιπλα, ο εξοπλισμός, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι εγκαταστάσεις και τα διακοσμητικά αντικείμενα που βρίσκονται εντός του καταλύματος θα πρέπει, κατά την παράδοση του ακινήτου στην εταιρία από τον πελάτη, να μην έχουν υποστεί καταστροφή ή φθορά από την χρήση τους από τον πελάτη. Για κάθε ζημιά ή φθορά σε αυτά απαιτείται η επισκευή ή η αντικατάσταση με χρέωση του πελάτη, πλέον Φ.Π.Α.
 • Τα οικιακά σκεύη, όπως τα ποτήρια και τα πιάτα, θα πρέπει, κατά την παράδοση του ακινήτου στην εταιρία από τον πελάτη, να βρίσκονται σε άθικτα και καθαρά μετά την χρήση τους. Διαφορετικά ο πελάτης θα χρεωθεί επιπλέον με το κόστος αντικατάστασης αυτών ή καθαρισμού επιπλέον ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι το κόστος καθαρισμού του καταλύματος μετά την αναχώρηση του πελάτη και το κόστος παροχής κλινοσκεπασμάτων δεν περιλαμβάνει την καθαριότητα οικιακών σκευών που έχει χρησιμοποιήσει ο πελάτης για την σίτισή του ή/και την προετοιμασία των γευμάτων του.
 • Ο πελάτης συμφωνεί να μην προκαλέσει καμία ζημία ή βλάβη στους τοίχους, τα παράθυρα, τις πόρτες του καταλύματος, καθώς και στις ηλεκτρικές, στις ηλεκτρονικές και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταλύματος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα χρεωθεί το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης αυτών.
 • Η χρήση του ανελκυστήρα να γίνεται πάντα σύμφωνα με τον μέγιστο αριθμό ατόμων και κιλών, και να μην προκαλείται καμία ενόχληση ή θόρυβος που ενδεχομένως να ενοχλήσει το προσωπικό της εταιρείας ή τους ενοίκους γειτονικών ακινήτων. Επίσης η χρήση οποιωνδήποτε κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου να γίνεται πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 • Ο πελάτης οφείλει να λαμβάνει κατά την διάρκεια της διαμονής του στο κατάλυμα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών του αντικειμένων και ιδιαίτερα αντικειμένων μεγάλης ή μικρής αξίας. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή καταστροφή αυτών.
 • Δεν επιτρέπεται η ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και στο μπάνιο και την τουαλέτα, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού υγείας.
 • Δεν επιτρέπεται να διανυκτερεύσουν στο κατάλυμα περισσότερα άτομα από όσα αρχικώς έχει συμφωνηθεί και καταγραφεί στην κράτηση
 • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της θέσης των επίπλων εντός του διαμερίσματος κατά τη διάρκεια της διαμονής, η φθορά από άσκοπη χρήση (σύρσιμο βαλίτσας σε ξύλινο πάτωμα) και οποιαδήποτε χρήση προκαλεί φθορά ή ζημιά στο εσωτερικό του καταλύματος και στα περιεχόμενά του.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων εκτός αν ο πελάτης έχει γραπτή έγκριση από την εταιρεία.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων καπνού. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση κεριών ή η πρόκληση οποιασδήποτε εστίας φωτιάς.
 • Δεν επιτρέπεται η μη κόσμια και απαξιωτική ή υβριστική συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό της εταιρείας, των ενοίκων των γειτονικών διαμερισμάτων ή οποιουδήποτε τρίτου συνεργάτη (όπως για παράδειγμα τεχνικών κλιματισμού).

Η μη τήρηση όλων ανεξαιρέτως των παραπάνω όρων από τον πελάτη επιτρέπει στην εταιρεία να αξιώσει την άμεση αποχώρηση του πελάτη από το κατάλυμα ή την άρνηση της υποδοχής του πελάτη στο κατάλυμα και την παραχώρηση του καταλύματος για την διαμονή. Κάθε μία από τις παραπάνω συμπεριφορές θα αντιμετωπιστεί από την εταιρεία ως ακύρωση της κράτησης του καταλύματος από εσάς και δεν θα είναι δυνατή προς τον πελάτη καμία επιστροφή χρημάτων που έχετε θα έχει ήδη καταβάλει. Περαιτέρω, η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και για κάθε παράνομη ενέργεια θα ενημερώνονται άμεσα οι τοπικές αρχές ασφαλείας.

Επιτρέπεται στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε συνεργάτη μας να εισέλθει στο κατάλυμα οποιαδήποτε στιγμή και ώρα κριθεί αναγκαίο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον πελάτη ή και άνευ συνεννόησης σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του πελάτη, για να γίνουν απαραίτητες επισκευές ή σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ή απλώς για να βεβαιωθεί η συμμόρφωση και η τήρηση του παρόντος συμφωνητικού και των επιμέρους όρους του.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της αξίωσης αποζημίωσης λόγω φθοράς, ζημίας ή βλάβης του ακινήτου ή των περιεχομένων του από τον πελάτη που δεν δύναται να αποκατασταθούν άμεσα από την ημέρα και ώρα αναχώρησης (11:00) του εις βάρος του ιδίου. Η ικανοποίηση της αξίωσης της εταιρείας θα γίνει είτε μέσω της προσφυγής της κατά του πελάτη στα αρμόδια πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια, τα οποία συμφωνείται στο παρόν ότι θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, είτε μέσω των διαδικασιών της διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία συνήφθη η παρούσα σύμβαση, δηλ. η εταιρεία θα δικαιούται να αναζητήσει την καταβολή χρηματικού ποσού για την προκληθείσα ζημία (damage claim) μέσω του Κέντρου Εκκαθάρισης Πληρωμών (Resolution Center). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή της στη διαδικασία της αποζημίωσης μέσω της πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά πάντα χρόνο, διατηρώντας το δικαίωμά της να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ως επαγγελματίες του χώρου, για να διασφαλίσει στον πελάτη ότι θα έχει μία ευχάριστη και αξέχαστη διαμονή. Αν, ωστόσο, ο πελάτης έχει οποιοδήποτε λόγο ώστε να παραπονεθεί ή να είναι δυσαρεστημένος, η εταιρεία δεσμεύεται να δράσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την ικανοποίησή του πελάτη, καθώς είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία.

Είναι απαραίτητο όταν παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία στο κατάλυμά, ο πελάτης να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία. Συνήθως, είναι αρκετά δύσκολο (και κάποιες φορές αδύνατον) να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εντοπίζει ο πελάτης στο κατάλυμα με τον προσήκοντα τρόπο, εκτός και αν μας ενημερώσει ο πελάτης όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Στην περίπτωση που κανένα παράπονο ή παρατήρησή ή λογική απαίτησή του πελάτη δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν κατά την διάρκεια της διαμονής του, θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς μέσω email με όλες τις λεπτομέρειες και τυχόν φωτογραφικό υλικό εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της διαμονής.

Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ο πελάτης δικαιούται και δύναται διαρκώς να επικοινωνεί με την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την κράτησή του ή το κατάλυμά.

ΜΕΤΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία ευθύνεται προς αποζημίωση έναντι του πελάτη σε περίπτωση που ο τελευταίος υποστεί κάποια ζημία ή βλάβη λόγω παράβασης των υποχρεώσεων της εταιρείας που προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό, εφόσον η υπαίτια συμπεριφορά οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση για την ανωτέρω αιτία δεν δύναται να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό που η εταιρεία θα έχει λάβει από τον πελάτη για την κράτηση του καταλύματος.

Ο πελάτης θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες που έχει, ανεξάρτητα από το αν προκλήθηκαν ή όχι από αυτόν.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το παρόν συμφωνητικό, όπως και κάθε συναφή υποχρέωση που πηγάζει από την εφαρμογή του συμφωνητικού αυτού ανάμεσα στην εταιρεία και στον πελάτη, υπάγεται και ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Περαιτέρω, συμφωνείται ότι για κάθε αξίωση, διαφορά ή νομικής φύσεως υπόθεση που τυχόν θα εγερθεί ανάμεσά στους συμβαλλόμενους, αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυσή τους είναι τα αστικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο πελάτης δεν δικαιούται να μεταβιβάσει την κράτηση, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το παρόν συμφωνητικό σε κανένα τρίτο πρόσωπο, χωρίς την πρότερη ενημέρωσή και γραπτή συγκατάθεσή της εταιρείας.