Όριο 60 ημερών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Διευκρίνιση Ορίου 60 Ημερών στο Νομοσχέδιο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων

Διευκρίνιση Ορίου 60 Ημερών στο Νομοσχέδιο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 1024 614 CloudKeys

Πολλοί πελάτες μας αλλά και ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούν καθημερινά τις τελευταίες μέρες για να ρωτήσουν για την οδηγία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το όριο των 60 ημερών.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση από το Υπουργείο γίνεται αναφορά σε αυτό το χρονικό όριο σε σχέση με τον ορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Με απλά λόγια, τι είδους μίσθωση θεωρείται βραχυχρόνια και τι όχι (μακροχρόνια).

“Οι 60 μέρες αναφέρονται σε συγκεκριμένη μίσθωση, όχι για όλο το έτος. Πάνω από 60 ημέρες θα είναι αστική μίσθωση. Και τις 52 εβδομάδες αν θέλει κάποιος, για κρατήσεις μίας πχ εβδομάδας θα μπορεί να διαθέτει το ακίνητό του” ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ορίου 60 ημερών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ανά ημερολογιακό έτος. Τουλάχιστον προς το παρόν, αν και η Ένωση Ξενοδόχων συνεχώς πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση.